Lễ chia tay, liên hoan học sinh kỳ bay tháng 7 năm 2018